Main content

1 Dostępny

Partner Strategiczny

1 dostępny

Jeśli chcesz zająć znaczące miejsce w ramach Commerce Transformation Days, zostań Partnerem Strategicznym, poprowadź kluczową sesję merytoryczną i wykorzystaj strefę networkingowa do prezentacji Twojej marki!

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Przed wydarzeniem

 • Reklama w formie merytorycznego artykułu lub wywiadu na blogu organizatora
 • Udział w pakiecie PR – informacja o partnerstwie oraz cytat partnera w komunikacie prasowym o wydarzeniu
 • Logotyp we wszystkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie (w tym wybrane elementy wystroju wnętrz)
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • 1x sesja merytoryczna, weryfikowana przez organizatora (scena główna, wykład 25 minut)
 • Promocyjna, obrandowana strefa chill i strefa networkingu (73 m2)
 • Oznakowanie w przestrzeni konferencyjnej strefy chill i networkingu
 • Możliwość własnego obrandowania i aranżacji przestrzeni zgodnie z wytycznymi związanymi z przestrzenią i w ścisłej współpracy z organizatorem
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcomepacks)uprzednio zaakceptowanych przez organizatora
 • Możliwość wyświetlania filmu reklamowego (do 60 sekund) w przerwach pomiędzy częściami merytorycznymi wydarzenia

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 2 bilety VIP oraz 2 bilety Classic uprawniające do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla gości partnera

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

2/2 Dostępnych

Partner Złoty

2 dostępny

Jako Złoty Partner Commerce Transformation Days poprowadzisz wykład w trakcie konferencji i skorzystasz ze stoiska promującego Twoją firmę. Dodatkowo materiały marketingowe dotyczące Twoje firmy prezentowane będą przed, w trakcie i po wydarzeniu na wszelkich możliwych nośnikach.

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Przed wydarzeniem

 • Reklama w formie merytorycznego artykułu lub wywiadu na blogu organizatora
 • Udział w pakiecie PR – informacja o partnerstwie oraz cytat partnera w komunikacie prasowym o wydarzeniu
 • Logotyp we wszystkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie (w tym wybrane elementy wystroju wnętrz)
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • Stoisko promocyjne (4 m2) obrandowana ścianka z ekranem
 • 1x sesja merytoryczna, weryfikowana przez organizatora (scena główna, 15 minut prelekcji)
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcomepacks) uprzednio zaakceptowanych przez organizatora
 • Możliwość wyświetlania filmu reklamowego (do 30 sekund) w przerwach pomiędzy częściami merytorycznymi wydarzenia

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)​*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 4 bilety Classic uprawniające do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera (w tym bilet dla prelegenta)

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

4/4 Dostępne

Partner Srebrny

4 dostępne

Pakiet Srebrny to doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz zaprezentować swoją firmę w gronie liderów biznesu, uczestniczących w wydarzeniu. Obejmuje on wszystkie kluczowe działania marketingowe i promocyjne, a także wykład podczas wydarzenia.

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Przed wydarzeniem

 • Reklama w formie merytorycznego artykułu lub wywiadu na blogu organizatora
 • Udział w pakiecie PR – informacja o partnerstwie oraz cytat partnera w komunikacie prasowym o wydarzeniu
 • Logotyp we wszystkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie (w tym wybrane elementy wystroju wnętrz)
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • 1x sesja merytoryczna, weryfikowana przez organizatora (scena główna, 15 minut prelekcji)
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcomepacks)uprzednio zaakceptowanych przez organizatora
 • Możliwość wyświetlania filmu reklamowego (do 15 sekund) w przerwach pomiędzy częściami merytorycznymi wydarzenia

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)​*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 3 bilety Classic uprawniające do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera (w tym bilet dla prelegenta)

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

8/8 Dostępnych

Partner Warsztatów

8 Dostępne

Chcesz się bardziej zaangażować? Zostań partnerem warsztatów podczas Commerce Transformation Days i przeprowadź jedno ze spotkań.

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Przed wydarzeniem

 • Logotyp w wybranych drukowanych materiałach promujących wydarzenie
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań Partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • Branding podczas warsztatów w sali warsztatowej
 • Logo umieszczone na materiałach związanych z warsztatem
 • Dystrybucja materiałów marketingowych dla uczestników podczas warsztatów (welcomepacks)uprzednio zaakceptowanych przez organizatora

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Lista uczestników warsztatów (z danymi kontaktowymi)​*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 2 bilety Classic uprawniające do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera (w tym bilet/y
  dla osoby prowadzącej/osób prowadzących warsztaty)

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

1 Dostępny

Partner Bankietu

1 dostępny

Planowany z najwyższą starannością bankiet to ekskluzywne spotkanie networkingowe dla najważniejszych liderów biznesu, którzy uczestniczą w konferencji. Pakiet zawiera działania promocyjne w trakcie bankietu i podczas całego wydarzenia.

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Przed wydarzeniem

 • Logotyp we wybranych materiałach drukowanych promujących wydarzenie
 • Udział w pakiecie PR – informacja o partnerstwie w komunikacie prasowym o wydarzeniu
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań Partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • Branding podczas bankietu
 • Podziękowanie i opis partnera sponsorującego podczas bankietu
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcome packs) uprzednio zaakceptowanych przez organizatora
 • Możliwość umieszczenia gadżetów reklamowych w przestrzeni strefy bankietu – uprzednio zaakceptowanych przez organizatora

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)​*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 2 bilety Classic uprawniające do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

1 Dostępny

Strefy skupienia

1 dostępny

Strefa skupienia to idealna przestrzeń do pracy w ciszy i spokoju. Jeżeli chcesz, aby ta część należała do Ciebie – i Twojego brandingu – zostań Partnerem Strefy Skupienia!

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Zawartość pakietu

 • Logotyp w wybranych materiałach drukowanych promujących wydarzenie
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo na stronie internetowej wydarzenia i w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • Branding strefy skupienia
 • Oznakowanie w przestrzeni konferencyjnej strefy skupienia
 • Możliwość własnego obrandowania i aranżacji przestrzeni zgodnie z wytycznymi związanymi z przestrzenią oraz w ścisłej współpracy z organizatorem
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcome packs) uprzednio zaakceptowanych przez organizatora
 • Możliwość dystrybucji materiałów marketingowych i gadżetów w przestrzeni strefy skupienia – uprzednio zaakceptowanych przez organizatora

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 1 bilet Classic uprawniający do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

4 Dostępne

Sesji

4/4 dostępne

Na Commerce Transformation Days odbywają się panele dyskusyjne i prezentacje, podczas których omawiane są aktualne tematy biznesowe. Jako Partner Sesji możesz zyskać pełną ekspozycję swojej marki podczas jednego z takich wystąpień!

Napisz do nas

Zawartość pakietu

Zawartość pakietu

 • Logotyp we wszystkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie (w tym wybrane elementy wystroju wnętrz)
 • Logotyp w mailingach promujących wydarzenie
 • Umieszczenie logo i opisu działań Partnera na stronie internetowej wydarzenia + w aplikacji

W trakcie wydarzenia

 • Wyczytanie nazwy partnera sesji przed sesją i po jej zakończeniu przez konferansjera
 • Branding podczas sesji w sali głównej
 • Dystrybucja materiałów marketingowych w ramach pakietów eventowych (welcome packs) uprzednio zaakceptowanych przez organizatora

Dodatkowo w tym pakiecie

 • Pełna lista uczestników wydarzenia (z danymi kontaktowymi)*
 • Pakiet zdjęć z imprezy do wykorzystania przez partnera udostępniony po wydarzeniu
 • 1 bilet Classic uprawniający do udziału w dwudniowym wydarzeniu oraz bankiecie dla przedstawiciela partnera

* lista uczestników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępniona po wydarzeniu 

Top Brands on Past Editions